top of page

PROJEKTOWANIE

Zajmujemy się tworzeniem projektów:

- koncepcyjnych,

- budowlanych,

- wykonawczych,

- wnętrz,

- inwentaryzacji,

oraz wizualizacji

obiektów o funkcjach:
- mieszkaniowych
- użyteczności publicznej

Bazując na gruntownym wykształceniu

i wieloletnim doświadczeniu w zakresie projektowania architektonicznego 

oferujemy doradztwo

i wsparcie we wszelkich kwestiach technicznych oraz pomoc w wyborze projektu typowego.

W imieniu inwestora prowadzimy proces formalno-prawny, reprezentujemy inwestora przed organami administracji publicznej uzyskując w jego imieniu m.in. Decyzje o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, Decyzje o Pozwoleniu na Budowę. Uzyskujemy dla inwestora opinie i uzgodnienia.

W trakcie realizacji inwestycji prowadzimy nadzór autorski, doradztwo techniczne oraz pomagamy w procedurze oddania do użytkowania.

FORMALNOŚCI

DORADZTWO

NADZÓR AUTORSKI

bottom of page